Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2017

DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3 W BIAŁYMSTOKU

z  dnia 07 marca 2017 roku

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku przysługujących w zamian

za święta przypadające w sobotę

 

 

            Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku wprowadzonego Uchwałą nr XXXIV/397/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 3464) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy  zarządza się, co następuje:

§ 1

            Ustala się dzień wolny od pracy w dniu 02 listopada 2017 roku w Żłobku Miejskim
Nr 3 przysługujący w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku (Narodowe Święto Niepodległości).

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- Regina Popko

OGŁOSZENIE

 

Przerwa techniczna w działaniu elektronicznego

systemu naborowego

 

Ze względu na trwający proces wdrażania nowego systemu elektronicznego naboru do jednostek oświatowych, przedszkoli oraz żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok, system naborowy jest niedostępny. Termin uruchomienia nowego systemu naborowego
w zakresie żłobków miejskich planowany jest na 31 marca 2017 r. Informacja o terminie uruchomienia systemu w zakresie pozostałych typów jednostek zostanie umieszczona na witrynie http://www.bialystok.pl.

W związku z powyższym, w celu rejestracji dziecka do żłobka należy wypełnić papierową kartę zapisu i złożyć w żłobku pierwszego wyboru. Zasady rekrutacji dostępne są w każdym żłobku miejskim na terenie Miasta Białystok.

Przerwa wakacyjna

Przerwa wakacyjna

w Żłobku Miejskim Nr 3

w miesiącu lipcu 2017 roku.

Adaptacja dziecka do żłobka

                                

   Rozpoczęcie przez dziecko edukacji żłobkowej jest przełomowym momentem  w jego życiu społecznym.Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą, które odegrają znacząca rolę dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach.

          Pobyt dziecka w żłobku jest dla niego bardzo silnym przeżyciem, dużym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

Czytaj więcej...

Informacja

Od dnia 01.01.2016 r.  dzienna stawka żywienia wynosi  5,00 zł.

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.