Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Przerwa wakacyjna

Przerwa urlopowa

w Żłobku Miejskim Nr 3

w miesiącu lipcu 2017 roku.

Adaptacja dziecka do żłobka

                                

   Rozpoczęcie przez dziecko edukacji żłobkowej jest przełomowym momentem  w jego życiu społecznym.Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą, które odegrają znacząca rolę dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach.

          Pobyt dziecka w żłobku jest dla niego bardzo silnym przeżyciem, dużym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE- NABÓR ELEKTRONICZNY DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

      Od 18 kwietnia 2016 roku ruszył Elektroniczny System Naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.

  Rodzice chcący zapisać dziecko do żłobka powinni wypełnić kartę zapisu dziecka w formie elektronicznej.Link do systemu elektronicznego oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz na stronie   http://nabor.pcss.pl/bialystok/.

     Wypełnioną, wydrukowaną  i podpisaną kartę zapisu dziecka do placówki należy dostarczyć do żłobka pierwszego wyboru. Rodzice wskazują maksymalnie 3 żłobki wpisane zgodnie z preferencjami.

 Rodzice którzy zapisali dzieci wcześniej tzn. w poprzednim systemie elektronicznym muszą zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru po wygenerowanie nowego loginu.

 

 

Informacja

Od dnia 01.01.2016 r.  dzienna stawka żywienia wynosi  5,00 zł.

 

W jaki sposób stymulować rozwój mowy dziecka?

    Pierwsze lata życia to intensywny okres,w którym kształtuje się mowa dziecka. U wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega według tych samych etapów,choc nie w jednakowy sposób. U jednych przebiega on szybciej, a u innych wolniej. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą kształtowania się i rozwoju jego osobowości w ogóle. Dziecko poprzez rozumienie poznaje otaczający świat, a poprzez umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje uczucia, pragnienia, przeżycia czy spostrzeżenia. Częste kontakty werbalne z otoczeniem przyspieszają ten rozwój poprzez doskonalenie wymowy, wzbogacenie słownictwa.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.